Opleidingen

BuildingLabel leidt op tot EP-adviseur voor woningbouw, utiliteitsbouw, basis en detail en verzorgt bijscholing.

Bijscholing EPA-W adviseur

Tweedaagse bijscholingscursus voor de EPA-W adviseur als voorbereiding op het aanvullend examen voor EP-W/B

Bijscholing EPB-U adviseur

Tweedaagse bijscholingscursus voor de EPB-U adviseur als voorbereiding op het aanvullend examen voor EP-U/B

Bijscholing EPN-U adviseur

Tweedaagse bijscholingscursus voor de EPN-U adviseur als voorbereiding op het aanvullend examen voor EP-U/D

EP-W/B adviseur

Vierdaagse opleiding tot EP-adviseur voor basis woningbouw als voorbereiding op het initiële examen EP-W/B adviseur

EP-U/B adviseur

Vierdaagse opleiding tot EP-adviseur voor basis utiliteitsbouw als voorbereiding op het initiële examen EP-U/B adviseur

EP-U/D adviseur

Vierdaagse opleiding tot EP-adviseur voor detail utiliteitsbouw als voorbereiding op het initiële examen EP-U/D adviseur